Hey daar, kunstliefhebbers!

Ik ben Anja Gielen, een creatieve ziel met een voorliefde voor het onconventionele.
Laat me je meenemen doorheen mijn wereld van mode en schilderkunst.

 

Een Puzzel van Expressie

Mijn avontuur begon in de fascinerende wereld van mode en schone kunsten, waar stof en vorm samenkomen.
Daar ontdekte ik de kracht van texturen en hoe ze verhalen kunnen vertellen zonder woorden.
Van de mode stapte ik naar de schilderkunst. Mijn penseel werd mijn geleide en ik liet mijn emoties de vrije loop op het canvas.
En dan was er die verdieping in kunst en godsdienstwetenschappen, daardoor ontdekte ik de diepere lagen van de betekenis in kunst.
In mijn schilderijen vind je geen regels, alleen de vrijheid van creativiteit.
Hierdoor wordt elke werk een reis doorheen gedachten en gevoelens die verder gaan dan het zichtbare.
Voor mij is kunst een universele taal, het doorbreekt de grenzen van disciplines en brengt mensen samen.
En nu?  Ik ben nog steeds bezig met het verkennen en het vermengen van mode en schilderkunst in mijn nieuwe creaties. Dit alles geïnspireerd door de voortdurende dans van het leven.

 

Met mijn kunst hoop ik ook jou ziel te kunnen raken…

 

 

 

 

 

Hey there, art lovers!


I am Anja Gielen, a creative soul with a penchant for the unconventional.
Let me take you through my world of fashion and painting.

 

A Puzzle of Expression

My adventure began in the fascinating world of fashion and fine arts, where fabric and form come together. There I discovered the power of textures and how they can tell stories without words.

I moved from fashion to painting. My brush became my guide and I let my emotions flow onto the canvas. And then there was that deepening of art and religious studies, which made me discover the deeper layers of meaning in art.

In my paintings you will find no rules, only the freedom of creativity.

This makes every work a journey through thoughts and feelings that go beyond the visible. For me, art is a universal language, it breaks through the boundaries of disciplines and brings people together.

And now? I am still exploring and blending fashion and painting in my new creations. All this inspired by the continuous dance of life.

 

With my art I hope to touch your soul too...

 


 

 

Take a look at the painting studio

 

Anja's studio is a restful place. A place where her creative soul is fully expressed, an environment where she can freely explore her emotions by working with fabrics, colors, paint and so much more.... Oh yes, it's a mess.